Logo

Studiegids FHTL

19ATLHBB Hebreeuws 1

3 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Fac jaar 1

Talen

Hebreeuws is de taal van het Oude Testament. De taal waarin God sprak toen hij de hemel en aarde schiep, waarin Hij tot Mozes sprak op de berg Sinaï, de taal waarin Jezus zijn Torahlessen volgde. Het is de taal van de oude profeten, van koningen als Saul en David, van Hooglied en de Psalmen. Onweerstaanbaar in zijn klanken, mysterieus in zijn verschijningsvormen.

Mysterieus doolhof
Het Bijbels Hebreeuws is een doolhof waarin je gemakkelijk verdwaalt. De taal is oud, veel ouder dan onze Westerse talen als het Nederlands of het Engels. Wie zich erin verdiept, leeft voor even millennia in het verleden. In de klanken van het Hebreeuws worden eeuwen overbrugd, alsof Mozes zelf Gods geboden aan je voorleest.
Didactische vormen

De methode gaat uit van een boek en oefeningen. Daarnaast kun je gebruik maken van teksten en filmpjes waarin de stof in kleine brokjes wordt aangeboden.

Bij een voldoende voor het afsluitend tentamen kun je door met Hebreeuws II, aangeboden door de TST

De colleges vallen in periode 2 én 3, en zullen digitaal worden aangeboden.

Oefeningen maken, thuis de videofilmpjes bekijken.
Deze cursus vraagt veel zelfstudie naast de bijeenkomsten.

Werkcollege

 • Je leert het Hebreeuwse alfabet, maakt je de schrift- en klankleer eigen en leert een deel van de vormleer (sterke werkwoord) van het Bijbel Hebreeuws. Je maakt kennis met verhalende teksten uit de Hebreeuwse Bijbel.

Fac

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Je leest korte narratieve teksten in het Bijbels Hebreeuws hardop , met daarbij de juiste uitspraak en klemtoon;
 • Je ontleedt woordsoorten en simpele zinnen van het Bijbels Hebreeuws taalkundig (zoals zelfstandige naamwoorden, bijvoeglijke naamwoorden, het lidwoord, voegwoorden, voorzetsels, voornaamwoorden en het sterke werkwoord in de Qal;
 • Je vertaalt simpele zinnen vanuit het Bijbels Hebreeuws nauwkeurig naar het Nederlands.

Fac

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Geen.

 • Mondeling tentamen
 • Schriftelijk tentamen

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Midden, P.J. van (2019), Hebreeuws leer je zo. Berne: Berneboek (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Biblia Hebraica Stuttgartensia (1977), . Deutsche Bibelgesellschaft
 • Broers, P.D.H. (2011), Woordenboek van het Hebreeuws. Nieuw-Lekkerland: De Haan