Logo

Studiegids FHTL

19HFMINO Minorruimte

30 ec

voltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline dienen behaald te zijn

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur