Logo

Studiegids FHTL

19HFMINO Minorruimte

30 ec

voltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline dienen behaald te zijn

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur