Logo

Studiegids FHTL

19HFMINO Minorruimte

30 ec

voltijd: 144 cu (72 bijeenkomsten)
deeltijd: 96 cu (48 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline dienen behaald te zijn

behaald/niet behaald

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur