Logo

Studiegids FHTL

19PWBIFI Inleiding filosofie


Stok, Eli

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1

Wijsbegeerte

Studenten leggen uit welke vragen in de filosofie aan de orde komen.
De studenten kennen de principes van een filosofisch gesprek en zijn in staat een filosofisch/socratisch gesprek te voeren. (Wordt geoefend in een voltijdjes.)
Studenten analyseren filosofische teksten, dat betekent dat zij de lijn van een betoog weergeven.
Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten.
De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen.
Studenten schrijven een tekst uitgaande van filosofische vragen, bijvoorbeeld een ingezonden brief in een landelijke krant.

De student leest de opgegeven pagina’s en stelt hierbij kritische vragen. Goed voorbereid zijn voor het college betekent grotere leeropbrengst voor jou zelf en je medestudenten, meer interactie, minder werk voor het tentamen en een grotere kans het in één keer te halen.

Hoorcollege

 • Begrijpen: Studenten leggen uit welke vragen in de filosofie aan de orde komen. (20%)
 • Toepassen: De studenten voeren een filosofisch/socratisch gesprek. (10%)
 • Analyseren: Studenten analyseren filosofische teksten, dat betekent dat zij de lijn van een betoog weergeven. (20%)
 • Evalueren: De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen. (20%)
 • Evalueren: Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten. (20%)
 • Creëren: Studenten schrijven een tekst uitgaande van filosofische vragen, bijvoorbeeld een ingezonden brief in een landelijke krant. (10%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

 • 1 I a Kennis van de centrale religieuze en levensbeschouwelijke bronnen uit de traditie(s) waar de opleiding zich mee verbindt en kennis van (exegetische) methoden om deze bronnen te ontsluiten
 • 1 II a Kennis van filosofische, theologische en godsdienstwetenschappelijke vragen rond het fenomeen religie en zingeving.
 • 1 II c Kennis van filosofische en ethische stromingen, concepten en modellen en esthetische (kunst en cultuur) uitingen van zingeving.
 • 3 a Kennis van reflectie- en intervisiemethoden.
 

Ba GB

 • A.1.b Brengt hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding met de religieuze en le-vensbeschouwelijke tradities en geeft daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie.
 • A.1.d Heeft inzicht in de eigen referentiekaders en in die van anderen.
 • A.3.b Is in staat kritisch te reflecteren op religieuze tra-dities of stromingen, bijbehorende geschriften, gebruiken en symbolen en weet die op waarde te schatten.

Toegelaten zijn tot de opleiding

Opdrachten

halverwege

 • Schriftelijk tentamen
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Evalueren
 • Creëren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Bor J. (red.) (2003 of la), 25 Eeuwen Westerse Filosofie. Amsterdam: Boom (aanschaffen)
 • Savater Fernando (2004 2017), De vragen van het leven. Utrecht: Bijleveld (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Bor, Jan en Errit Petersma (2000), De Verbeelding van het denken. Amsterdam: Contact
 • Gaarder Jostein (2010), De wereld van Sofie. Antwerpen: Houtekiet/Fontein
 • Paridon M van (2019), Socratisch gesprek voor beginners. . Leusden: ISVW Uitgevers
 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Begrijpen Studenten leggen uit welke vragen in de filosofie aan de orde komen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Toepassen De studenten voeren een filosofisch/socratisch gesprek. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in samenwerken Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakdidactisch bekwaam ) (10%)
Analyseren Studenten analyseren filosofische teksten, dat betekent dat zij de lijn van een betoog weergeven. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Evalueren De studenten reflecteren op hun eigen vooronderstellingen. (Ba GB: Communicatief competent ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Evalueren Studenten formuleren, onderscheiden en hanteren eigen argumenten. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Creëren Studenten schrijven een tekst uitgaande van filosofische vragen, bijvoorbeeld een ingezonden brief in een landelijke krant. (Ba GB: Communicatief competent ,Hermeneutisch competent ) (10%)