Logo

Studiegids FHTL

19PSWISW Inleiding sociale wetenschappen


Grit, Kor

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1

Menswetenschappen

In de module worden de twee belangrijkste sociale wetenschappen verkend: de sociologie en de psychologie. Aan de hand van sociaal-wetenschappelijke theorieën en begrippen wordt duidelijk wat de specifieke zienswijze van deze twee stromingen is. Aan de hand van verschillende voorbeelden wordt duidelijk hoe de sociale wetenschappen gebruikt kunnen worden voor de praktijk in kerk, school en samenleving.

Bestuderen van te behandelen stof en van daaruit actieve bijdrage aan het college

Hoorcollege

  • Onthouden: De student reproduceert de betekenis van sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en literatuur.
  • Begrijpen: De student legt sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en de literatuur uit in eigen woorden en geeft voorbeelden
  • Begrijpen: De student herkent sociologische en psychologische thema's in (kranten)artikelen
  • Toepassen: De student kan inzichten uit de sociologie en psychologie toepassen op een casus
  • Analyseren: De student analyseert vanuit sociologische en psychologische concepten
  • Creëren: De student ontwikkelt een eigen visie op actuele thema's en beargumenteert dit vanuit sociologische en psychologische concepten.

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

  • 1 II b Psychologische en sociologische kennis van mens en samenleving, in het bijzonder met betrekking tot (institutionele en niet-institutionele) religie en zingeving.
 

Ba GB

  • A.1.c Duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.
  • A.1.e Reflecteert op en legt verbinding (theoretisch en praktisch) tussen een specifieke religieuze traditie en de huidige cultuur en samenleving.
  • B.4.c Onderzoekt (veranderingen in) de context van de praktijk waarin hij zijn beroep uitoefent (organisatie, geloofsgemeenschap, wijk), en vertaalt de resultaten in praktische aanbevelingen voor verbetering van die praktijk.

iedereen die is toegelaten tot de opleiding is welkom

Opdrachten

Opdrachten uit het boek

huiswerkopdrachten gedurende de collegereeks

feedback

  • Schriftelijk tentamen
  • Onthouden
  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Creëren

cijfer 1-10

14 werkdagen

Verplichte literatuur

  • Hoeksema, K. J. en Werf, van der, S. (2017), Sociologie voor de praktijk. Bussum: Coutinho, 9e druk (aanschaffen)
  • Saane, Joke van (2010), Religie is zo gek nog niet. Een introductie in de godsdienstpsychologie. Uitgeverij Ten Have, 1e druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

  • Bregman, R. (2019), De meeste mensen deugen. de Correspondent
 

 

Toetsmatrijs 2024 - 2025

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Onthouden De student reproduceert de betekenis van sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en literatuur. () (0%)
Begrijpen De student legt sociologische en psychologische begrippen uit de colleges en de literatuur uit in eigen woorden en geeft voorbeelden (Ba GB: Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Begrijpen De student herkent sociologische en psychologische thema's in (kranten)artikelen (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (0%)
Toepassen De student kan inzichten uit de sociologie en psychologie toepassen op een casus (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Pedagogisch bekwaam ,Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Analyseren De student analyseert vanuit sociologische en psychologische concepten (Ba GB: Agogisch competent ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)
Creëren De student ontwikkelt een eigen visie op actuele thema's en beargumenteert dit vanuit sociologische en psychologische concepten. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakdidactisch bekwaam ) (0%)