Logo

Studiegids FHTL

19HWBFET Filosofische ethiek

5 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2

Wijsbegeerte

Doelstelling van deze module is het kunnen onderscheiden van verschillende profielen van ethiek. En daarnaast reflecteren op eigen morele stellingname ten aanzien van ethische kwesties.

Aan de orde komen:
Wat is ethiek, Het profiel van Aristoteles, Thomas, Kant, Rawls, Levinas.

de student heeft steeds de opgegeven literatuur gelezen en de vragen voorbereid.

Hoorcollege

 • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (25%)
 • Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (25%)
 • Begrijpen: Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (25%)
 • Begrijpen: Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (25%)
 • Analyseren: Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (25%)
 • Analyseren: Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (25%)
 • Evalueren: De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (25%)
 • Evalueren: De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (25%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba GB

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De onderdelen uit de propedeuse van de discipline Wijsbegeerte dienen behaald te zijn

 • Werkstuk
 • Werkstuk
 • Begrijpen
 • Analyseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Maes Marieke (), Syllabus wijsgerige ethiek. In eigen beheer (portal)
 • Maes Marieke (), Syllabus wijsgerige ethiek. In eigen beheer (portal)
 • Melle van, A & Peter van Zilfhout (2008), Woorden & Daden. Amsterdam: Boom (aanschaffen)
 • Melle van, A & Peter van Zilfhout (2008), Woorden & Daden. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2025 - 2026

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
() (0%)
() (0%)
Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Studenten verantwoorden morele keuzen op grond van filosofisch-ethische reflectie. (Ba GB: Agogisch competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Begrijpen Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (Ba GB: Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding ) (25%)
Begrijpen Studenten onderscheiden verschillende profielen van ethiek. (Ba GB: Hermeneutisch competent ,Pastoraal competent/ competent in geestelijke begeleiding ) (25%)
Analyseren Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Analyseren Studenten analyseren eigentijdse politieke en ethische problemen. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Vakinhoudelijk bekwaam ) (25%)
Evalueren De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ) (25%)
Evalueren De studenten reflecteren op hun eigen morele stellingname. (Ba GB: Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent ) (25%)