Logo

Studiegids FHTL

19MWBREC Religie en cultuur


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3
Vrije ruimte jaar 1

Wijsbegeerte

Tussen religie en cultuur bestaat een voortdurende wisselwerking, ook in een samenleving als de onze waarin religie uit de openbare ruimte teruggedrongen wordt. Religie en cultuur bevragen elkaar voortdurend en dankzij dit voortgaande gesprek komt veel kunst tot stand. Inzet van het gesprek tussen religie en cultuur zijn thema’s als: ’het Heilige’, en ’goed en kwaad’ en uit deze thema’s voortvloeiende onderwerpen, als herschepping, bevrijding, vergeving. In beeldende kunst, literatuur, film en muziek gaan wij op zoek naar de wijze waarop het Heilige en vragen naar goed en kwaad vandaag in kunst aanwezig zijn. Door op zoek te gaan naar het Heilige en naar goed en kwaad in kunst, krijgen we mogelijkheden in handen onze eigen tijd en onze eigen positie daarin te interpreteren. Dit is een noodzakelijke voorwaarde voor het geven van lessen levensbeschouwing en het voeren van levensbeschouwelijke gesprekken.
Beeldende kunst, enige voorbeelden: Marc Mulders. In ons lesgebouw hangen diverse kunstwerken van de kunstenaar Marc Mulders. In het Catharijne Convent is een groot glas in lood raam door hem ontworpen. Hoe is het Heilige, goed en kwaad op deze en eventueel andere kunstwerken aanwezig?
Literatuur keuze uit: Willem Jan Otten, Frans Kellendonk, Nina Weijers.
Film: een van de gebroeders Dardenne (nog te overleggen)
Muziek: Johann Sebastian Bach
Muziek: de studenten nemen zelf muziek mee waarin deze thema’s aan de orde zijn.

Actieve participatie. Schrijven recensie en essay. Presentatie muziek. Geven feed back op mede studenten. Beeldende kunst interpreteren en interpretatie verantwoorden. Film analyseren. Zie voor uitgebreide toelichting op werkwijze en bijdrage van de student de studiehandleiding bij studiematerialen op de portal.

Werkcollege

Ba DRL

  Geen kennisbasis gevonden.

Vrije ruimte

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Vrije ruimte

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De propedeuse dient behaald te zijn

 • Essay
 • Presentatie
 • Reflectie/Leerverslag

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Borgman E. (2009), Ruimten waar het heilige aan het licht komt. Verdult Ph. (red.) God en kunst Nijmegen: Lannoo, 288-307 (portal)
 • Braembussche A Van den (2012), Denken over kunst. Bussum : Coutinho (portal)
 • Maes M (2017), De Bijbel open in het werk van Willem Jan Otten . Kerugma 60 2 2016-2017 Utrecht: Gooi en Sticht, 2-18 (portal)
 • Otten Willem Jan (2004), Specht en Zoon. Amsterdam: van Oorschot (aanschaffen)
 • Otten Willem Jan (2009), De beweging het personage in. Onze Lieve Vrouwe van de Schemering Amsterdam: Van Oorschot, 101-112 (portal)
 • Straten R. van ((2002) 201), Inleiding in de iconografie. Bussum: Coetinho, vijfde druk (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Bosman, F & Arnold Smeets (2017), Gods letterproeverij. Nijmegen: Valkhof Pers
 • Botton, de A & J. Armstrong (2013), Kunst als therapie. Houten: Terra Lannoo
 • Francken V. (2017), Röntgenfotomodel. Amsterdam: De Bezige Bij
 • Goud J (red.) (2013), Het leven volgens Willem Jan Otten. Zoetermeer: Klement
 • Kellendonk F (1992), Complete Werk. Amsterdam: Meulenhof
 • M. Barnard & G. van de Haar (red.) (2009), De Bijbel cultureel. De Bijbel in de kunsten van de twintigste eeuw. Zoetermeer: Meinema
 • Meer Vonne van der (2017), Brood, zout, wijn. Amsterdam: Atlas Contact
 • Otten Willem Jan (1998), Eindaugustuswind. Amsterdam: Van Oorschot
 • Otten Willem Jan (2011), De Vlek. Amsterdam: van Oorschot
 • Weijers, Nina (2014), De Consequenties. Amsterdam: Atlas Contact