Logo

Aanwezigheidsplicht

Samenvatting
Op deze pagina vind je informatie over de aanwezigheidsplicht bij verschillende vormen van onderwijs.

De opleidingen kennen verschillende onderwijsvormen, waaronder hoorcolleges, werkcolleges en trainingen. Welke onderwijsvorm wordt gehanteerd bij een cursus vind je in de cursusbeschrijving. Voor de verschillende onderwijsvormen gelden verschillende vormen van aanwezigheidsplicht. Deze is geregeld in (artikel 13 en) artikel 18 van de OER:

Een student die zich heeft aangemeld voor een onderwijsactiviteit neemt de verplichting op zich te voldoen aan de eisen die worden gesteld voor deelname aan deze onderwijsactiviteit. In het overzicht bij lid 1 wordt aangegeven bij welke onderwijsactiviteiten eisen worden gesteld aan de deelname aan deze onderwijsactiviteiten en waar deze eisen uit bestaan.

Hoor- en werkcolleges

De naam hoorcollege lijkt te suggereren dat er vooral frontaal wordt lesgegeven en dat studenten een louter passieve rol hebben. De docenten streven er echter naar in alle colleges, dus ook in hoorcolleges, gebruik te maken van activerende werkvormen.

Voor hoor- en werkcolleges geldt geen formele aanwezigheidsplicht. Je kunt als student er voor kiezen om de colleges niet te volgen en je op eigen kracht voor te bereiden op het tentamen. Neem je wel deel aan het onderwijs van de cursus dan neem je de verplichting op je te voldoen aan de eisen die door de docent worden gesteld aan deelname aan deze onderwijsactiviteit. Deelname is met andere woorden niet vrijblijvend. Alleen in geval van ernstige beletselen (zoals ziekte) kan hiervan worden afgeweken. De student dient zijn/haar afwezigheid van te voren te melden bij de docent. Docenten richten hun werkvormen in op de aanwezigheid van studenten en willen daarom enige grip hebben op wie wel en wie niet aanwezig zijn.

Practica en trainingen

Bij practica en trainingen geldt wel een formele aanwezigheidsplicht. De reden daarvoor is dat de actieve aanwezigheid en inbreng van studenten deel uit maken van de toetsing van het college. Alleen in geval van ernstige beletselen (zoals ziekte) kan hiervan worden afgeweken. De student dient zijn/haar afwezigheid van te voren te melden bij de docent. Indien de aanwezigheid onder de 90% komt, wordt een aanvullende opdracht gegeven ter compensatie van het verzuimde college/training. Bij minder dan 80% aanwezigheid dient het college / de training opnieuw te worden gevolgd.
Laatst gewijzigd op 2023-11-29 10:26:29 door Luijten, Eric