Logo

Assessments

Samenvatting
Op deze pagina worden de afspraken met betrekking tot de assessments bij elkaar gezet

De bacheloropleidingen kennen drie assessments: het propedeuseassessment, het hoofdfaseassessment en het afstudeerassessment. Met ingang van cohort 2020 zijn de drie assessment verbonden aan Kennismaken met de Praktijk, Oefenen in de Praktijk en Werken in de Praktijk. Klik hier voor de oude assessmentregeling.

Assessments worden in principe afgenomen in de assessmentweken. Voor assessments zijn in de jaaragenda de weken te vinden waarin de assessment en herassessments plaatsvinden.

Voor de assessoren is er een assessment procedure opgesteld

Propedeuseassessment

Het assessment is een portfolioassessment en wordt schriftelijk afgelegd.

Om het propedeuseassessment te kunnen afronden dient de student minimaal 35EC behaald te hebben in de propedeuse. Dit is exclusief de 15EC van KmdP. De docenten van KmdP GB en KmdP DRL zijn samen de twee assessoren.

De student heeft recht op een herkansing van het assessment. Herkansen van het assessment KMDP kan in de hertentamenweekweek van periode 3. Uitzonderingen op deze regel gaan altijd via de examencommissie.

Aanmelding en controle portfolio’s op volledigheid gaat door de groepsstudentcoach.

Hoofdfaseassessment

Aan het einde wordt het gehele portfolio na het criteriumgericht interview (CGI) beoordeeld door twee assessoren aan de hand van een beoordelingsformulier op basis van de eindkwalificaties op hoofdfase niveau.

Om het assessment te kunnen doen dient de student minimaal 50EC behaald te hebben uit de maiorvakken van de hoofdfase. Dit is exclusief de 30 EC’s van OidP. Het assessment kan alleen doorgang vinden als voor aanvang daarvan is vastgesteld dat de toelatingsnorm behaald is. Als herkansingen van vakken uit periode 3 nog niet zijn nagekeken gaat het assessment niet door.

De student heeft recht op een herkansing van het assessment. Herkansen van het assessment OidP kan in de herkansingsweek van periode 3. Uitzonderingen op deze regel gaan altijd via de examencommissie.

Aanmelding en controle portfolio’s op volledigheid gaat door de groepsstudentcoach.

Afstudeerassessment

Het portfolio-assessment bestaat uit het inleveren van je portfolio met de benodigde bewijsmaterialen en een criteriumgericht Interview (CGI). Door middel van het assessment wordt door twee assessoren vastgesteld of je hebt voldaan aan de eindkwalificaties van de opleiding.

Met het portfolioassessment toon je aan dat je voldoet aan het eindniveau van de opleiding als geheel, en daarmee bekwaam bent voor het beroep. Het portfolioassessment is de laatste studieactiviteit van de opleiding. Je kunt worden toegelaten tot het assessment als je alle overige studieonderdelen van je opleiding hebt behaald. Je kunt het assessment aanvragen als de afronding van het studieonderdeel Werken in de Praktijk binnen een maand kan plaatsvinden. Met de aanvraag dien je meteen een verzoek tot afstuderen in. Alle andere studieonderdelen heb je dan al behaald of kun je binnen die maand behalen.

De student heeft recht op een herkansing van het assessment. Herkansen van het assessment WidP kan in de herkansingsweek van periode 3. Uitzonderingen op deze regel gaan altijd via de examencommissie.

Aanmelding en controle portfolio’s op volledigheid gaat door het bedrijfsbureau.

Laatst gewijzigd op 2023-06-02 13:12:10 door Martinus, Mirte