Logo

Dublindescriptoren - Eindkwalificaties opleiding Theologie

Samenvatting
Op deze pagina vind je de matrix waarmee inzichtelijk gemaakt wordt hoe de eindkwalificaties van de opleiding Theologie samenhangen met de Dublindescriptoren. Een uitgebreidere beschrijving staat in het bijgevoegde pdf-bestand.

Kennis en InzichtToepassen van kennis en inzichtOordeels-vormingCommuni-catieLeervaar-digheden
Hermeneutisch competentA1.dA1.a; A1.b; A1.c; A1.e
Agogisch competentA2.a; A2.bA2.d; A2.e; A2.fA2.c
Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkelingA3.a; A3.b; A3.c; A3.d; A3.e
Communicatief competentA4.a; A4.b; A4.c; A4.d
Pastoraal competentA5.a; A5.b; A5.c; A5.d; A5.e
Competent in organiseren en innoverenB1.a; B1.b; B1.c; B1.dB1.e
Competent in samenwerkenB2.a; B2.b; B2.c
Competent in leiding gevenB3.a; B3.b; B3.c
Competent in professionaliserenB4.dB4.1; B4.b; B4.c

Dublindescriptoren - Eindkwalificaties opleiding Theologie

Laatst gewijzigd op 2023-02-22 10:17:52 door