Logo

Examinatoren

Samenvatting
De pagina biedt informatie over de taken en benoemingscriteria van examinatoren.

Taken

De examinator
 • levert in teamverband een bijdrage aan het toetsprogramma van de opleiding,
 • stelt verschillende soorten toetsen en tentamens op die voldoen aan de kwaliteitseisen,
 • betrekt collega(s) bij het construeren van toetsen (vier-ogen-principe),
 • beoordeelt de toetsuitwerkingen van studenten aan de hand van vooraf vastgestelde be-oordelingscriteria, normering en beoordelingsformats,
 • stemt beoordelingen af met collega-examinatoren en draagt bij aan interbeoordelaarsbe-trouwbaarheid,
 • analyseert toetsresultaten op basis van richtlijnen en criteria voor betrouwbare, valide en transparante toetsing en beoordeling,
 • stelt toetsen bij op basis van evaluatie(s).

Benoemingscriteria

De examinator
 • beschikt over toetsvaardigheden (bewijs op basis van Basis Kwalificatie Examinering of minimaal gelijkwaardig certificaat/diploma),
 • toetst alleen op eigen vak-/onderwijs-/doceergebied,
 • toetst minimaal 1x per jaar,
 • ontwerpt de eigen toets,
 • heeft minimaal 1 jaar onderwijservaring in het betreffende vak-/onderwijs-/doceergebied en opleiding.

Nog niet benoemd als examinator

Indien een docent (nog) niet aan alle eisen voldoet, dus (nog) niet benoemd is als examinator, kan de docent uitsluitend onder verantwoordelijkheid van een examinator beoordelen. Feitelijk is de examinator de officiƫle beoordelaar en diens handtekening is dan ook vereist op het beoordelingsformulier (lees: ondertekening van de tentamenlijst via de portal).

Jaarlijks wordt de lijst opgesteld van examinatoren, met het bijbehorende vak(kenpakket). .

Laatst gewijzigd op 2024-02-20 14:48:33 door Jeurissen-Berghs, Yvonne