Logo

Missie en opdracht

Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL) heeft haar missie geformuleerd als een drieledige opdracht (cf. Speciale statuten):

  • de opleiding en vorming van leken en religieuzen, ter verrijking van hun leven, zodat zij het christelijk geloof leren doordenken en toegerust worden voor het apostolisch werk en in het bijzonder voor hun medewerking aan de evangelisatie;
  • de opleiding en vorming van categoriaal parochiemedewerkers/parochieassistenten en de initiĆ«le opleiding van pastoraal werkers in het parochiepastoraat en pastoraal werkers in het categoriaal pastoraat met een zending van de bisschop;
  • de opleiding van godsdienstleraren met een bisschoppelijke akkoordverklaring.
Wij geven aan deze opdracht gevolg door het aanbieden van twee katholieke hbo-theologieopleidingen: een opleiding Theologie die opleidt tot geestelijke begeleider en een opleiding Leraar godsdienst die opleidt tot docent religie levensbeschouwing. Beide opleidingen leiden professionals op die op verschillende plekken in de samenleving als deskundige op het gebied van religie en zingevingsvragen werkzaam zijn en daar het katholieke geluid kunnen inbrengen in het publieke debat.
Laatst gewijzigd op 2023-06-28 14:27:15 door Luijten, Eric